"Никотиана - БТ Холдинг" АД

English     Новини
За нас

Новини

Продукция

Управление

Контакти

 

18.03.2010 - Смяна на адрес и членове на надзорния съвет.

Архив - новини.

Регулирана информация по член 27 , ал.1 от Наредба № 2/17.09.2003

Информацията е достъпна и на адрес x3news.com

Вътрешна информация по чл. 4 от Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти.

Покана и материали за Извънредно общо събрание на 13.03.2009 г.

Протокол от извънредно общо събрание, провело се на 13.03.2009 г.

Годишен финансов отчет на "Никотиана - БТ Холдинг" АД за 2008 г.

Покана и материали за редовно годишно общо събрание на акционерите на 29.06.2009 г.

Правила за гласуване на общо събрание на акционерите чрез пълномощник.

Консолидиран годишен финансов отчет на "Никотиана - БТ Холдинг"АД за 2008 г.

Протокол от годишното общо събрание, провело се на 29.06.2009 г.

Покана за извънредно общо събрание на 19.02.2010 г.

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 19.02.2010г.

Годишен финансов отчет на "Никотиана - БТ Холдинг" АД за 2009 г.

Покана за годишно общо събрание на акционерите на 13.07.2010 г.

Протокол от годишното общо събрание, провело се на 13.07.2010 г.

Консолидиран годишен финансов отчет на "Никотиана - БТ Холдинг"АД за 2009 г.

Покана за извънредно общо събрание на акционерите на 13.09.2010 г.

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите, провело се на 13.09.2010г.

Покана за извънредно общо събрание на акционерите на 08.03.2011 г.

План за преобразуване на "Норд табак"

Протокол от извънредно общо събрание - 08.03.2011

Покана за годишно отчетно събрание на акционерите.

Консолидиран годишен финансов отчет на "Никотиана - БТ Холдинг"АД за 2010г.

Протокол от годишно Общо събрание на акционерите на Никотиана БТ Холдинг АД 15.06.2011г.

Покана за свикване на извънредно Общо събрание на акционерите на Никотиана БТ Холдинг АД 06.04.2012г.

Писмени материали за извънредно Общо събрание на акционерите на Никотиана БТ Холдинг АД 06.04.2012г.

Годишен финансов отчет 2011 год. Никотиана БТ Холдинг АД.

Протокол от проведено извънредно Общо събрание на акционерите на Никотиана БТ Холдинг АД 06.04.2012г.

Годишен консолидиран финансов отчет 2011 год. Никотиана БТ Холдинг АД.

Покана за свикване на годишно Общо събрание на акционерите на "Никотиана БТ Холдинг" АД - 05.07.2012 год.

Протокол от проведено Годишно Общо събрание на акционерите на Никотиана БТ Холдинг АД 05.07.2012г.

Годишен финансов отчет за 2012 год. Никотиана БТ Холдинг АД

Покана за свикване на Годишно Общо събрание на акционерите на "Никотиана БТ Холдинг" АД на 31.07.2013 год.

Протокол от Годишно Общо събрание на акционерите на "Никотиана БТ Холдинг" АД на 31.07.2013 год.

Годишен финансов отчет за 2013 год. Никотиана БТ Холдинг АД
Годишен финансов консолидиран отчет за 2013 год. Никотиана БТ Холдинг АД
Представяне на покана за ГОС 2013 Никотиана БТ Холдинг АД
Протокол от ГОС за 2013 Никотиана БТ Холдинг АД
Покана за ИОС за 2014 Никотиана БТ Холдинг АД
Протокол от ИОС 17.07.2014 Никотиана БТ Холдинг АД
Годишен финансов отчет за 2014 год. Никотиана БТ Холдинг АД
Годишен финансов консолидиран отчет за 2014 год. Никотиана БТ Холдинг АД
Покана за годишно Общо събрание на акционерине на Никотиана БТ Холдинг АД - 30.06.2015
Протокол от годишно Общо събрание на акционерине на Никотиана БТ Холдинг АД - 30.06.2015
Годишен финансов отчет за 2015 год. Никотиана БТ Холдинг АД
Уведомление за нов Директор за връзки с инвеститорите АД
Годишен финансов консолидиран отчет за 2015 год. Никотиана БТ Холдинг АД
Покана за годишно Общо събрание на акционерине на Никотиана БТ Холдинг АД - 30.06.2016
Протокол от проведено годишно Общо събрание на акционерине на Никотиана БТ Холдинг АД - 30.06.2016
Годишен финансов отчет за 2016 год. Никотиана БТ Холдинг АД
Годишен финансов отчет за 2016 год. Никотиана БТ Холдинг АД
Годишен финансов консолидиран отчет за 2016 год. Никотиана БТ Холдинг АД
Покана за годишно Общо събрание на акционерине на Никотиана БТ Холдинг АД - 14.07.2017
Протокол от проведено годишно Общо събрание на акционерине на Никотиана БТ Холдинг АД - 14.07.2017
Промяна на одитор и причините наложили я
Годишен финансов отчет за 2017 год. Никотиана БТ Холдинг АД
Покана за годишно Общо събрание на акционерине на Никотиана БТ Холдинг АД - 30.06.2018
Протокол от проведено годишно Общо събрание на акционерине на Никотиана БТ Холдинг АД - 30.06.2018
Годишен финансов консолидиран отчет за 2017 год. Никотиана БТ Холдинг АД
Искане за одобрение по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК
Годишен финансов отчет за 2018 год. Никотиана БТ Холдинг АД
Годишен финансов консолидиран отчет за 2018 год. Никотиана БТ Холдинг АД
Покана за годишно Общо събрание на акционерине на Никотиана БТ Холдинг АД - 30.06.2019
Искане за одобрение по чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК
Протокол от проведено годишно Общо събрание на акционерине на Никотиана БТ Холдинг АД - 30.06.2019
Уведомление във връзка с чл. 116б, ал. 3, т. 2 и във връзка с чл. 114, ал. 3 от ЗППЦК
Уведомление за сключена сделка по чл. 114, ал. 3 ЗППЦК от „МЕХАНИКА“ АД

7