"Никотиана - БТ Холдинг" АД

English     Управление
За нас

Новини

Продукция

Управление

Контакти

  Управлението на „НИКОТИАНА – БТ ХОЛДИНГ” АД се осъществява чрез двустепенна система – Надзорен и Управителен съвет.

НАДЗОРЕН СЪВЕТ
АЛЕКСАНДЪР НАЙДЕНОВ – Председател на Надзорния съвет
Мариос Фотиу – Заместник председател на Надзорния съвет
Поливия Поливиу – Член на Надзорния съвет

 

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
ЕВГЕНИ ЕВГЕНИЕВ – Председател на Управителния съвет
Донка Георгиева – Заместник председател на Управителния съвет
Асен Ангелов – Член на Управителния съвет.

 

Михаил Михов – Директор за връзка с инвеститорите.