"Никотиана - БТ Холдинг" АД

English     Архив - новини

Новини

За нас

Новини

Продукция

Управление

Контакти

 

Във връзка с получен отказ от Търговски регистър към Агенция по вписванията за обявяването на ГФО на „Никотиана – БТ Холдинг” АД за 2007 год., поради неспазване на изискването на чл. 223, ал. 3 от ТЗ, Управителния съвет на „Никотиана – БТ Холдинг” АД взе решение да проведе отново Редовното годишно общо събрание на Дружеството за 2007 год. на 03.10.2008 год. в гр. София, ул. Добри Войников 5, със същия дневен ред, както проведеното на 06.06.2008 год.

На 27.06.2008 г. в Търговски регистър при Агенция по вписванията е извършено вписване на г-н Станислав Пейков, като член на Управителния съвет на "Никотиана БТ Холдинг" АД."

"Никотиана - БТ Холдинг" АД е вписан в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК121651929.

Годишен финансов отчет на "Никотиана БТ Холдинг" АД за 2005 г.

Консолидиран годишен финансов отчет на "Никотиана БТ Холдинг" АД

Годишен финансов отчет на "Никотиана БТ Холдинг" за 2006 г.

Покана за редовно годишно Общо събрание на 15.06.2007 г.

Протокол от извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 19.02.2010г.